Znalosti si môžete zobraziť kliknutím na zelenú linku.

10. 5. 2013

Znalostný portál BPM: cenník

ZNALOSTNÝ PORTÁL
Business Process Management 


Cenník.pdf 




Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Marta Krajčíová

13. 2. 2013

Znalostný portál BPM

ZNALOSTNÝ PORTÁL
Business Process Management

Vieme viac než môžeme povedať.
Ludmila Mládková

V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Marta Krajčíová

17. 6. 2012

Znalosti BPM

 ZNALOSTI BPM
 Znalosti sú uložené v hlavách ľudí, nie v počítačových systémoch. Ak chceme pracovať so znalosťami, musíme pracovať s ľuďmi. Ludmila Mládková


- O01 Riadenie organizácie: produkty
- O02 Kapacitné plánovanie: produkty 
- O03 Projektové riadenie: produkty
- O04 Tímová práca: produkty
- O05 Interná komunikácia: produkty
- O06 Informačný systém: produkty
- O07 Modely riadenia: produkty
- O08 Slobodná firma: produkty

Personálne poradenstvo
- Z01 Riadenie zamestnancov: produkty
- Z02 Personalistika: produkty
- Z03 Manažérske kompetencie: produkty
- Z04 Výkonnosť zamestnancov: produkty
- Z05 Vzdelávanie: produkty
- Z06 Riadenie znalostí: produkty
- Z07 Koučovanie: produkty
- Z08 Osobný rozvoj: produkty

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

18. 12. 2010

Vianoce 2010

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, prajem vám zo srdca prekrásne Vianoce!

Vianočný čas
Slovenské koledy
Tichá noc

Marta Krajčíová